po porodzie

Połóg po porodzie naturalnym a ten po CC

Połóg, czyli okres 6-10 tygodni po porodzie, wygląda nieco inaczej w przypadku cesarki, a inaczej w przypadku porodu siłami natury. Czego możesz się spodziewać w połogu po porodzie naturalnym, a…